DOKUMENTY A FORMULÁŘE

 

Personální formuláře 

Etický kodex

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

Kolektivní smlouva

General Data Protection Regulation 

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) rozšiřuje práva subjektů osobních údajů. 

MENDELU zpracovává osobní údaje zaměstnanců zejména za účelem plnění povinností zaměstnavatele. Mezi tyto povinnosti patří např. výpočet mzdy, hlášení na sociálním úřadě a odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud jste vědecko-výzkumný pracovník či akademický pracovník, rovněž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v souladu s §75 zákona o vysokých školách, v platném znění,za účelem evidence vaší publikační a vydavatelské činnosti či za účelem zajištění průběhu habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem.

MENDELU může také Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem prezentace univerzity. Zaměstnavatel, který má v úmyslu přijmout nového zaměstnance na základě výběrového řízení, shromažďuje osobní údaje předem neurčitého počtu osob (uchazečů), které projeví svůj zájem stát se jeho zaměstnancem, a to bez jejich souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., neboť takové zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů (přihláška do výběrového řízení).

Úřední deska MENDELU

 

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: