Výsledky dotazníkového průzkumu na MENDELU

 

V červnu 2018 proběhl na naší univerzitě online průzkum za účelem zjištění, jak se lidé (s ohledem na HR Award zejména vědecko-výzkumní pracovníci) cítí na univerzitě, jak vnímají pracovní prostředí a které oblasti je zapotřebí do budoucna zlepšit.

Cílem průzkumu bylo získat informace, které by pomohly objektivně nastavit akční plány (AP) v rámci procesu získání ocenění HR Award.

Průzkum byl proveden anonymně prostřednictvím nástroje Google Forms a byl dostupný všem zaměstnancům ve dvou jazykových verzích (v češtině a angličtině).

Průzkum obsahoval 34 otázek, přičemž 5 z nich bylo obecných, k získání profilu respondenta.

Otázky byly dále rozděleny do oblastí vycházejících ze zásad Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Jednalo se o tyto čtyři oblasti:

  • Etické a odborné aspekty
  • Nábor a výběr zaměstnanců
  • Pracovní podmínky
  • Školení a rozvoj

 

Průzkum spokojenosti zaměstnanců MENDELU 2018

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: