PRACOVNÍ CESTA

 

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.

1. Délka pracovní cesty

Při stanovení doby trvání pracovní cesty není zaměstnavatel ničím omezen.

Pracovní cesta může trvat méně než 1 hodinu i několik měsíců.

2. Doba strávená na pracovní cestě

Podstatný úsek pracovní cesty jistě připadá na samotný výkon práce, pro který jste byli na pracovní cestu do určeného místa zaměstnavatelem vysláni. Část doby pracovní cesty strávíte dalšími úkony, ale též čekáním,odpočinkem apod. a po vykonání příslušné práce cestou zpět do určeného místa ukončení pracovní cesty.  Při stanovení doby trvání pracovní cesty není zaměstnavatel ničím omezen. Pracovní cesta může trvat méně než 1 hodinu i několik měsíců.

Bližší informace k této problematice si můžete přečíst zde.

3. Místo nástupu a ukončení pracovní cesty

Místem nástupu na pracovní cestu i místem jejího ukončení může být kterékoliv místo, které určí zaměstnavatel zaměstnanci před pracovní cestou. Toto místo stanovuje zaměstnavatel svým rozhodnutím, nejde o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel by ale měl přitom přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Příslušné místo (tj. např. místo pravidelného pracoviště zaměstnance, místo bydliště nebo pobytu zaměstnance) je nutno stanovit zcela konkrétně a jednoznačně, např. adresou bydliště či pobytu, příp. jiným, nezaměnitelným způsobem. Podrobněji k tomuto tématu se dočtete zde.

4. Způsob dopravy

Také způsob dopravy je zaměstnavatel povinen určit nejpozději před nástupem zaměstnance na pracovní cestu. Takovou dopravou může být např. použití služebního auta s řidičem, služebního auta řízeného tzv. „referentsky“ příslušným pracovníkem, jakýkoliv dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy (místní hromadná doprava, autobus, vlak, letadlo, loď), taxislužba, jiný dopravní prostředek (kolo, sněžný skútr apod.)

Detailnějsi se dočtete k tomuto bodu zde.

 

FAQ

a) Kde najdu formuláře?

Tuzemská pracovní cesta

Zahraniční pracovní cesta

 

b) Mohu dostat zálohu?

- Tuzemská pracovní cesta

Zálohu na náklady spojené s tuzemskou pracovní cestou může zaměstnanec Mendelovy univerzity v Brně získat prostřednictvím Cestovního příkazu, kde v bodu 5 vyplní požadovanou výši zálohy. Spolu s podpisem pracovníka oprávněného k povolení cesty předá na Ekonomický odbor k vyřízení vyplacení zálohy.

- Zahraniční pracovní cesta

Zálohu na náklady spojené se zahraniční pracovní cestou  může zaměstnanec Mendelovy univerzity v Brně získat prostřednictvím Návrhu na vyslání (tvorba v UIS/e-Agenda/Zahraniční cesty), kde uvede u jednotlivých sekcí v samotném návrhu (ubytování, dopravné, ostatní..) částky v Kč spolu s ekvivalentem částky v měně, kterou daná země používá jako platidlo (př. EUR/USD atd.). Pro zahraniční cesty najdete podrobnější informace zde.

 

c) Kolik činí stravné?

Konkrétní výši stravného pro ČR i zahraniční pracovní cesty naleznete v nařízení rektora, které se vydává každoročně.

Pro rok 2019: Nařízení rektora č. 1/2019 - Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2019


<< <  Září 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930