Ticket Restaurant® Card - Čerpání příspěvku na stravování prostřednictvím čipové karty

 

Naše univerzita svým zaměstnancům umožňuje čerpat příspěvek na stravování také pomocí čipové karty Ticket Restaurant® Card. (Kartou je možné platit ve vybraných restauracích, obchodních řetězcích a obchodech s potravinami).

 

Nárok na čerpání denního příspěvku na stravování pomocí karty vzniká každému zaměstnanci všech součástí s výjimkou SKM, ŠZP Žabčice a ŠLP ML Křtiny, který současně splňuje následující kritéria:

Z technických procesních důvodů je prozatím odloženo použití karty pracovníky SKM, ŠZP Žabčice a ŠLP ML Křtiny.

  • je na univerzitě zaměstnán na základě pracovní smlouvy,
  • smlouvu má uzavřenu s minimálním úvazkem 0,5; tzn. nejméně 20 hodin týdně,
  • odpracoval nejméně 4 hodiny v jednom pracovním dni,
  • nemá statut studenta,
  • neodebral dotovaný oběd v univerzitní menze.


Nárok na čerpání denního příspěvku na stravování pomocí karty nevzniká za dny:

  • čerpání dovolené, nároku na OČR, mateřské nebo rodičovské dovolené, návštěvy lékaře delší čtyř hodin, nebo pokud nastane jiná pracovní překážka delší čtyř hodin,
  • kdy je zaměstnancem čerpán příspěvek na dotovaný oběd v univerzitní menze,
  • pozn.: stravovat se v menze lze v nezměněné podobě jako doposud,
  • kdy zaměstnanec absolvuje služební cestu v délce pět hodin a delší a má současně nárok na stravné na služební cestě.

 
Celková peněžní hodnota poskytovaného jídla je stanovena ve výši 75 Kč na den. 

Peněžní prostředky pro použití prostřednictvím karty jsou aktualizovány jedenkrát měsíčně, vždy po uzavření docházky zpětně za uplynulý měsíc.

Máte-li o využití karty zájem, zašlete na e-mail: benefity@mendelu.cz, nebo pošlete interní poštou na Oddělení personální a sociální (OPS), Mgr. Jana Mecová, Souhlas-nesouhlas s vystavením karty a srážkou ze mzdy pro převod prostředků na účet karty. Před odesláním je nutné dokument podepsat.

 

Dokument SOUHLAS-NESOUHLAS - vyplňovací formulář

 

Karta Vám bude poté oproti podpisu předána na Oddělení personálním a sociálním (OPS) v Brně - Mgr. Janou Mecovou.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Janu Mecovou, e-mail: benefity@mendelu.cz