PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 

Chcete uplatnit své odborné vzdělání na nejvyšší úrovni, láká Vás pracoviště s moderním zázemím a lidským přístupem?

Mendelova univerzta v Brně nabízí zajímavé pracovní pozice od vědeckých přes administrativní až po dělnické.

 

SEZNAM VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST 

 

JAK PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola (na osobní pohovor) budou pozváni vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

K přihlášce do výběrového řízení bývají vyžadovány tyto dokumenty:

  • životopis
  • motivační dopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné praxe, popř. vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy 
  • souhlas účastníka výběrového řízení

 

Výběrová řízení probíhají v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování pracovních míst pro akademické i neakademické pracovníky na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Mendelova univerzta v Brně zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: