Odborný asistent / Odborná asistentka - Ústav chovu a šlechtění zvířat

12. 11. 2020 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka 

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav chovu a šlechtění zvířat, úvazek 1,0

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • výuka a rozvoj předmětů garantovaných Ústavem chovu a šlechtění zvířat se zaměřením na šlechtění zvířat, trh a evidence zvířat, produkční systémy zvířat
 • zapojení do výzkumné činnosti ústavu
 • podávání, řešení výzkumných projektů
 • publikování ve vědeckých časopisech především s impakt faktorem

 Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Zootechnika, doktorské studium v oboru Speciální zootechnika
 • min. 10 let provozní praxe v podniku zaměřeném na transport a obchodování se zvířaty, případně pracující na pozici hlavního zootechnika v zemědělském podniku, šlechtitele v plemenářské organizaci, chovatelském svazu
 • aktivní znalost angličtiny (schopnost výuky a publikování)
 • zkušenosti s publikováním ve vědeckých časopisech s impakt faktorem
 • získané Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15 odst. 3 zákona č. 249/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • absolvování kurzu pro přepravce zvířat a jejich doprovod, transport nad 8 hodin je výhodou

 Co Vám můžeme nabídnout?

 • po zvládnutí kritérií pro habilitační a profesorská řízení možnost dalšího odborného růstu
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • 8 týdnů dovolené
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru

Předpokládaný nástup: 1.1.2021, na dobu určitou (3 roky)

Místo výkonu práce: Brno

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 12.12. 2020 doloženou:

 • profesním životopisem
 • motivačním dopisem
 • seznamem publikací
 • doložení praxe v provozu
 • získané Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15 odst. 3 zákona č. 249/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • absolvování kurzu pro přepravce zvířat a jejich doprovod, transport nad 8 hodin je výhodou
 • doložení min. 10 citací ostatními autory z databáze Web of Science

 

Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Bc. Lucie Krucká

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

 

INZERÁT K TISKU

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent / Odborná asistentka - Ústav chovu a šlechtění zvířat

* Povinné údaje

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam