Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast elektro, automatizace a měření

19. 5. 2021 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast elektro, automatizace a měření

pro Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • výuka předmětů bakalářských a magisterských studijních programů v oblasti elektro, automatizace a měření
 • garance předmětů
 • vědecká činnost v oboru
 • členství v projektových týmech
 • naplňování třetí role univerzity dílčími činnostmi

 

Do od Vás očekáváme?

 • ukončené studium Ph.D., Dr., CSc.
 • předchozí zapojení do vědeckovýzkumné činnosti
 • zkušenosti s podáváním vědeckých projektů
 • základní uživatelské počítačové dovednosti
 • znalost anglického jazyka na úrovni B1

 

Co ještě oceníme?

 • vyučení nebo středoškolské vzdělání v oboru elektro, automatizace nebo blízkém
 • vysokoškolské vzdělání ve fyzikálním oboru
 • osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 nebo evropský ekvivalent
 • schopnost týmové spolupráce a flexibilitu

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • předpoklad získání hodnosti docent
 • pravidelné vzdělávací aktivity, účast na konferencích, seminářích apod.
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • možnost využití univerzitní mateřské školy

 

Výše úvazku: 1,0

Předpokládaný nástup1. 7. 2021, pracovní smlouva na dobu určitou do 30. 6. 2024

Místo výkonu práce: Brno

 

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 18. 6. 2021 doloženou:

 • profesním životopisem
 • motivačním dopisem
 • seznamem publikací

Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Mgr. Jaroslava Kolouchová

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

INZERÁT K TISKU

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast elektro, automatizace a měření

* Povinné údaje

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 12 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.