Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

2. 6. 2021 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Ústav garantuje výuku a výzkumnou činnost odvětvových ekonomik, politik a navazujících socio-ekonomických disciplín. Více na: https://uldep.ldf.mendelu.cz/

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • samostatné vedení přednášek a cvičení
 • předávání nabytých poznatků studentům
 • vedení závěrečných prací pregraduálního studia

 

Co od Vás očekáváme?

 • ukončené magisterské vzdělání lesnického nebo ekonomického směru a vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent
 • znalost anglického jazyka na rovni C1
 • schopnost rozvíjet a inovovat výzkumné projekty
 • zkušenosti s prezentací výzkumných výsledků a jejich publikací v předních impaktovaných časopisech
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost přednášet, vést semináře a efektivně předávat nabyté poznatky studentům
 • schopnost pracovat v týmu i samostatně

 

Co ještě oceníme?

 • orientace v univerzitním prostředí

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • možnost profesního růstu - samostatné řízení a řešení vědecko-výzkumných projektů, garantování předmětů
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • možnost využití univerzitní mateřské školy
 • možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 8. 2023

Místo výkonu práce: Brno

Úvazek: 0,6

 

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 2. 7. 2021 doloženou:

 • profesním životopisem
 • motivačním dopisem
 • seznamem odborné publikační činnosti
 • přehledem akademické výuky

 

Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Mgr. Jaroslava Kolouchová

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

INZERÁT K TISKU

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

* Povinné údaje

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 12 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.