Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav regionální a podnikové ekonomiky

31. 7. 2020 -

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav regionální a podnikové ekonomiky, úvazek 0,5. 

Pracovníci ústavu se již dlouhodobě ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují do oblasti regionální a podnikové ekonomiky a politiky, hodnocení udržitelnosti regionálního rozvoje a posuzování efektivnosti hospodaření podniků v různých odvětvích národního hospodářství. S tím souvisí i role podniků v rozvoji regionů, vymezení a verifikace faktorů úspěšnosti podniků, včetně analýz diferenciace podnikatelského prostředí. Pozornost je věnována i agrobyznysu a roli lokálních aktérů a uskupení, hodnocení konkurenceschopnosti zemědělství v rámci potravinových vertikál a spotřebitelskému chování na trhu se zemědělskými produkty.

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • pedagogická činnost 
 • zapojování se do řešení vědecko-výzkumné a projektové činnosti

Co od Vás očekáváme?

 • ukončené doktorské studium v oboru zemědělských či ekonomických věd nebo příbuzném oboru
 • anglický jazyk na úrovni C1 nebo C2
 • vědecká a publikační činnost
 • praxe s realizací rozvojových projektů
 • schopnost koordinovat mezinárodní týmy při řešení rozvojových projektů
 • zkušenost s výukou na VŠ
 • aktivní spolupráce a aplikační sférou v rozvojových zemích

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 8 týdnů dovolené
 • zvýhodněnou Multisport kartu
 • příspěvek na stravu (Ticket restaurant card/menza)
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované evropskou komisí 
 • možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje


Předpokládaný nástup: dohodou

Místo výkonu práce: Brno


Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku, doloženou profesním životopisem, seznamem publikační činnosti
a dokladem o nejvyšší dosažené kvalifikaci, Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30. 8. 2020.


Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Mgr. Jaroslava Kolouchová

INZERÁT K TISKU

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav regionální a podnikové ekonomiky

* Povinné údaje

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: