Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi

8. 10. 2018 -

Cílem je získání certifikátu HR Award

V pátek 5. 10. 2018 proběhlo odeslání GAP analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi. A to dle zásad, ke kterým jsme se 6. 10. 2017 přihlásili k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů.

Získání certifikátu HR Award je řešeno v rámci projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175.