Povinnost předkládat negativní PCR test zaměstnavateli a povinnost zamezení vstupu na pracoviště

28. 7. 2020 - Tereza Ondráčková

Na základě Ochranného opatření MZ ČR ze dne 17. 7. 2020 a Sdělení MZ ČR ze dne 24. 7. 2020, bychom Vás rádi informovali o skutečnosti, že s účinností od 27. července 2020 mají zaměstnanci z Bulharska, Lucemburska, Portugalska, Rumunska, Švédska a ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, kteří v posledních 14 dnech pobývali alespoň 12 hodin v některé z těchto zemí,  povinnost předložit svému zaměstnavateli výsledek PCR testu s negativním výsledkem.

Test na přítomnost SARS CoV-2 musejí tito zaměstnanci podstoupit v České republice a nesmí být starší než 4 dny. Pokud tak neučiní, zaměstnavatel má povinnost zamezit jejich vstupu na pracoviště.

Povinnost oznámit svůj příjezd do ČR telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 pak mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.  

Seznam států s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nalezenete v aktuálním Sdělení MZ ČR.