Vedoucí ústavu - Ústav zahradní a krajinářské architektury

27. 5. 2021 -

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Vedoucí ústavu - Ústav zahradní a krajinářské architektury

Zahradnické fakulta Mendelovy univerzity v Brně vychovala již několik generací specialistů v celé šíři zahradnického oboru. Přímo ve fakultním kampusu najdete ukázkové zahrady, rozsáhlou oborovou knihovnu, skleníky subtropických a tropických rostlin, specializované laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin, sady, vinice a mnohé další. Nachází se v samém srdci areálu UNESCO s nejnavštěvovanější památkou v ČR. Více na: www.zf.mendelu.cz

Jaká bude vaše náplň práce?

 • řízení ústavu ve všech oblastech jeho činností, tj. pedagogické, tvůrčí, hospodářské, poradenské a jiné
 • zpracování návrhu koncepcí konkrétních činností a návrh opatření k jejich realizaci
 • odpovědnost za odbornou, pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště
 • odpovědnost za účelné využívání svěřených finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem
 • plánování, rozdělování, kontrola a vykazování naplnění pedagogické činnosti v garantovaných předmětech
 • pravidelné hodnocení veškeré činnosti podřízených pracovníků, stimulace výukové, tvůrčí a publikační činnosti, návrh výše osobních příplatků a odměn

 

Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na architekturu, urbanismus, krajinářskou architekturu, dosažení vědecké hodnosti Ph.D., docent nebo profesor
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2
 • schopnost vést přednášky a cvičení v anglickém jazyce
 • zkušenosti s řešením výzkumných projektů (i mezinárodních)
 • zkušenosti s publikováním ve vědeckých časopisech
 • schopnost vedení pracovních týmů

 

Co ještě oceníme?

 • autorizační osvědčení ČKA
 • minimálně dvouletá zkušenost ve vedoucí pozici

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • práci v prostředí, ve kterém se můžete realizovat a které je otevřeno inovacím
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021, na dobu určitou do 31. 8. 2022, s možností prodloužení

Místo výkonu práce: Lednice, Brno

Úvazek: 1,0

 

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 26.6.2021 doloženou:

 • profesním životopisem
 • motivačním dopisem
 • seznamem publikací
 • přehledem akademické výuky
 • koncepcí rozvoje Ústavu zahradnické a krajinářské architektury

Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Mgr. Jaroslava Kolouchová

Jak u nás probíhají výběrová řízení?

https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

INZERÁT K TISKU

Odpovědět na pracovní nabídku

Vedoucí ústavu - Ústav zahradní a krajinářské architektury

* Povinné údaje

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 12 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.