Víte, jak funguje eNeschopenka?

9. 1. 2020 - Renata Denková

Od 1. ledna 2020 se mění papírová neschopenka na elektronickou. Jak bude nový systém fungovat z pohledu nemocného?

eNeschopenka

eNeschopenka

1.      Dostanete jeden „papír“ – pokud onemocníte a ošetřující lékař Vás uzná jako nemocné, místo několika dílů papírové neschopenky dostanete jen jeden papír- průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

2.      Nic nikam nemusíte posílat – od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat nebo jinak doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře.

3.      Nemoc stačí oznámit – i když žádné papíry nikam nosit nemusíte, máte povinnost neprodleně nahlásit zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že jste onemocněl a lékař Vás uznal dočasně práce neschopným.

4.      Průkaz si schovejte – průkaz práce neschopného, který Vám lékař vytiskne a předá je Vašim jediným dokladem o nemoci. Máte v něm zaznamenaný termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod. V případě kontroly OSSZ ho musíte předložit. Vezměte ho s sebou i v případě další návštěvy lékaře.

5.      O peníze sami žádat nemusíte – nemusíte sami žádat o náhradu mzdy (peníze za prvních 14 dní nemoci, které vyplácí zaměstnavatel)ani o nemocenské pojištění (peníze od ČSSZ). Peníze dostanete tak, jako Vám zaměstnavatel vyplácí mzdu, tedy na stejný účet nebo adresu.

6.      Jiný účet/adresu oznamte – chcete nemocenskou posílat na jiný účet než Vám chodí výplata? Pak to musíte oznámit OSSZ, nejlépe na tiskopisu Žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti (najdete ho na webu ČSSZ) Odeslat ho můžete z e-portálu ČSSZ, nebo si ho vytisknout, vyplnit a poslat poštou na OSSZ, pod kterou spadá Váš zaměstnavatel.

7.      O lístek na peníze se starat nemusíte- nově odpadá i povinnost předávat zaměstnavateli potvrzení, že pracovní neschopnost stále trvá (lidově tzv. lístek na peníze). Všechny tyto doklady posílá lékař elektronicky přímo OSSZ. 

8.      Podklady posílá zaměstnavatel – veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenské dostává OSSZ elektronicky přímo od Vašeho zaměstnavatele.

9.      Jiný lékař, stejná neschopenka – pokud Vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, stačí mu předložit průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky)

10.  Ukončení neschopnosti řekněte v práci – zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti, ani o jejím ukončení, všechny informace se dozví elektronicky. Stejně jako musíte informovat zaměstnavatele o vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.