Výsledky dotazníkového šetření HR Award 2020

3. 11. 2020 - Tereza Ondráčková

Během srpna a září proběhlo na univerzitě dotazníkové šetření,  jehož cílem bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají změny, ke kterým došlo na MENDELU během posledních dvou let v souvislosti se získáním ocenění HR Award.

Cílem průzkumu bylo získat nejen zpětnou vazbu, ale i podněty pro revidovaný akční plán pro následující tříleté období. Online dotazník vyplnilo 441 zaměstnanců. Všem kolegům, kteří věnovali průzkumu svůj čas, děkujeme.

Na získaných podnětech budeme pracovat tak, abychom se ještě více přiblížili evropským standardům vyjádřeným v Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a abychom všem zaměstnancům zajistili co nejpříjemnější pracovní prostředí. Výsledky průzkumu naleznete na https://orlz.mendelu.cz/pruzkum-2020.