Jedním z nástrojů implementace strategie řízení lidských zdrojů ve vědeckém prostředí jsou zaměstnanecké průzkumy.

DotazníkPrvní rozsáhlý průzkum proběhl na MENDELU v roce 2018 a sloužil k identifikaci mezer, které v řízení lidských zdrojů na univerzitě máme. Stal se poté jedním z klíčových podkladů pro zpracování akčního plánu na období 2018-2020.

Po dvou letech implementace akčního plánu jsme opět zrealizovali celouniverzitní průzkum, tentokrát zaměřený na získání zpětné vazby od zaměstnanců i podnětů pro akční plán na další tříleté období. Dotazník sloužil také jako přehled opatření a aktivit, které se dosud podařilo na poli HR zrealizovat.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 2018

PRŮZKUM ZPĚTNÁ VAZBA K HRS4R 2020

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: