ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍHO ROZVOJE 

Zemědělská 1, 613 00 Brno, přízemí budovy A

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání: mendelu@teamio.eu

Kontakt pro vyhlašovatele a navrhovatele výběrových řízení: nabor@mendelu.cz

  

Ing. Tereza Ondráčková

           

personální specialistka

kancelář N1012

 

      

tel.: +420 545 133 076

       +420 770 153 601

 

 

e-mail: tereza.ondrackova@mendelu.cz