PRACOVNÍ DOBA

 

Pracovní doba je doba, po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic firmy).

Základní pojmy pracovní doby

Na MENDELU je uplatněno pružné rozvržení pracovní doby podle § 85 zákoníku práce, které lze změnit jen se souhlasem obou stran.

Konkrétní začátek a konec pracovní doby zaměstnanců univerzity písemně stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec, a to s přihlédnutím k charakteru vykonávané činnosti, k návaznosti činností pracoviště na činnost jiných součástí a u akademických pracovníků zejména k rozvrhu výuky.

Pokud nedovolí povaha práce nebo podmínky provozu, aby byla pracovní doba rovnoměrně rozvržena na jednotlivé týdny, může příslušný vedoucí zaměstnanec součásti po projednání s odbory rozvrhnout pracovní dobu nerovnoměrně, a to na období nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích podle § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce.

 Více k pružnému rozvržení pracovní doby  

 

DOVOLENÁ

 

Základním významem dovolené je především poskytnout zaměstnanci dostatečnou dobu na to, aby se zregeneroval a mohl dále řádně vykonávat svou práci.

Zákoník práce rozlišuje tři druhy dovolené:

1. dovolená za kalendářní rok, nebo její poměrná část

2. dovolená za odpracované dny

3. dodatková dovolená

Dovolená na zotavenou akademických pracovníků univerzity činí 8 týdnů za kalendářní rok.

Dovolená na zotavenou neakademických zaměstnanců fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských pracovišť, rektorátu a Správy kolejí a menz činí 6 týdnů za kalendářní rok.

Dovolená na zotavenou zaměstnanců vysokoškolských statků činí 5 týdnů za kalendářní rok.

Ředitelé vysokoškolských statků jsou oprávněni kolektivně vyjednávat o možnosti prodloužení dovolené na zotavenou za kalendářní rok, a to vždy do 30. 12. předchozího kalendářního roku.

Více o dovolené

 

PRACOVNÍ NESCHOPNOST/ eNeschopenka

 

Od 1. ledna 2020 se změnila papírová neschopenka na elektronickou. Jak funguje nový systém z pohledu nemocného.

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: