Pro děti a vnoučata zaměstnanců MENDELU letos opět pořádáme letní příměstské tábory. 

Tábory proběhnou ve 2 turnusech, každý na jiné téma. Vaše dítě/děti tedy můžete přihlásit na oba. Tábor je určen pro děti ve věku 6 až 10 let. Realizátorem je Středisko volného času Lužánky a do programu opět zapojíme i odborníky z MENDELU.

Kapacita každého tábora je 18 dětí. V případě, že se do 30. března 2023 nenaplní, budou tábory nabídnuty veřejnosti. V případě naplnění kapacity je možné zaregistrovat se jako náhradník. 

Pro přihlášení použijte HESLO.

 

10. – 14. 7. 2023, 8:00 – 16:00hod

O ZVÍŘÁTKÁCH SE ZVÍŘÁTKY 1 (podmínkou je ukončená první třída ZŠ)

Povídání o domácích mazlíčcích, zvířátkách v přírodě a také péče o lužánecká zvířátka (myšky, křečky, morčata, činčily, hady, želvy a další), hry, výlety do přírody, rukodělky a jiná přírodovědná povyražení. 

Tábor bude probíhat v SVČ Lužánky, ale děti se budou scházet a vyzvedávat v budově Q v univerzitním kampusu.

Kontaktní osoba za SVČ Lužánky: Marcela Zajíčková, tel.: 731 528 934

 

31. 7. – 4. 8. 2023,  8:00 – 16:00hod

PÁTÝ ELEMENT

Děti projdou čtyři známé elementy (země, voda, oheň, vzduch) a budou hledat element pátý. Náplní tábora bude badatelství, přírodovědná zkoumání, výlety a sport.

Zázemí bude v prostorách brněnského univerzitního kampusu.

Kontaktní osoba za SVČ Lužánky: Radka Kavanová, tel.: 602 720 981

 

Program obou táborů bude probíhat od 8:30hod do 16:00hod, děti lze přivést již v 8:00hod. 

Cena za každý týden je 2 800 Kč a zahrnuje program, obědy, cestovné a případné vstupné.

Kontaktní osoba za MENDELU: Renata Denková, tel.: 773 741 158 a Tereza Ondráčková, tel. 770 153 601