REFERÁT PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zemědělská 1, 613 00 Brno, přízemí budovy A

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání: pracovniprilezitosti@mendelu.cz

Kontakt pro vyhlašovatele a navrhovatele výběrových řízení: nabor@mendelu.cz

 

Dočasně zastupujícími HR náborářkami jsou:

Mgr. Klára Radinová

Ing. Tereza Ondráčková

Mgr. Renata Denková