REFERÁT PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zemědělská 1, 613 00 Brno, přízemí budovy A

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání: pracovniprilezitosti@mendelu.cz

Kontakt pro vyhlašovatele a navrhovatele výběrových řízení: nabor@mendelu.cz

 

 

Mgr. Jitka Valošková

         

Ing. Tereza Ondráčková

personální specialistka - nábor

kancelář N1009

 

personální specialistka

kancelář N1012

tel.: +420 545 135 149

       +420 770 124 657

 

tel.: +420 545 133 076

       +420 770 153 601

e-mail: jitka.valoskova@mendelu.cz
 

e-mail: tereza.ondrackova@mendelu.cz