REFERÁT PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zemědělská 1, 613 00 Brno, přízemí budovy A

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání: pracovniprilezitosti@mendelu.cz

Kontakt pro vyhlašovatele a navrhovatele výběrových řízení: nabor@mendelu.cz

 

Mgr. Markéta Šenkýřová

            

Mgr. Jaroslava Kolouchová

kancelář N1011A

 

kancelář N1009A

tel.: +420 545 135 148

       +420 770 124 657

 

tel.: +420 545 135 293

       +420 778 460 614

e-mail: marketa.senkyrova@mendelu.cz

      

e-mail: jaroslava.kolouchova@mendelu.cz