ZavazadloPracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 

Vyjíždějící zaměstnanec podává elektronický cestovní příkaz, který schvaluje vedoucí pracoviště, příkazce a správce rozpočtu před cestou. Po návratu je vykázán v aplikaci, schválen a odevzdán k proplacení. Výplata cestovního příkazu probíhá bezhotovostně na účet zaměstnance po zaúčtování cestovního příkazu na Ekonomickém odboru. 

Listinné cestovní příkazy jsou určeny pro osoby, které nejsou v pracovním vztahu s univerzitou a mají sjednané proplacení cestovních náhrad na základě smlouvy dle Občanského zákoníku (Dohoda občan).

Stručný návod pro vyplnění elektronického cestovního příkazu a podrobnější uživatelský návod ve formě dokumentu

Informace o cestovních náhradách

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: