TICKET RESTAURANT® CARD - čerpání příspěvku na stravování prostřednictvím čipové karty

 

Zaměstnanci naší univerzity mohou čerpat příspěvek na stravování pomocí čipové karty Ticket Restaurant® Card. Kartou je možné platit ve vybraných restauracích, obchodních řetězcích a obchodech s potravinami. Nárok zaměstnanců na stravování v univerzitních menzách zůstává zachován.

 

Nárok na čerpání denního příspěvku na stravování pomocí karty vzniká každému zaměstnanci všech součástí s výjimkou SKM, ŠZP Žabčice a ŠLP ML Křtiny, který současně splňuje následující kritéria:

  • je na MENDELU zaměstnán na základě pracovní smlouvy
  • smlouvu má uzavřenu s minimálním úvazkem 0,5; tzn. nejméně 20 hodin týdně
  • odpracoval nejméně 4 hodiny v jednom pracovním dni
  • nemá statut studenta
  • neodebral dotovaný oběd v univerzitní menze


Nárok na čerpání denního příspěvku na stravování pomocí karty nevzniká za dny:

  • čerpání dovolené, nároku na OČR, mateřské nebo rodičovské dovolené, návštěvy lékaře delší čtyř hodin, nebo pokud nastane jiná pracovní překážka delší čtyř hodin
  • kdy je zaměstnancem čerpán příspěvek na dotovaný oběd v univerzitní menze
  • kdy zaměstnanec absolvuje služební cestu v délce pěti hodin a delší a má současně nárok na stravné na služební cestě

 
Celková peněžní hodnota poskytovaného jídla je stanovena na výši 75 Kč na den. Zaměstnavatel hradí 55% denní hodnoty poskytovaného jídla (41Kč), zaměstnanec hradí 45% (34Kč).

Peněžní prostředky pro použití prostřednictvím karty jsou aktualizovány jedenkrát měsíčně, vždy po uzavření docházky zpětně za uplynulý měsíc.

Máte-li o využití karty zájem, vyplňte formulář Dohoda o čerpání příspěvku na stravování a přineste jej na Personální referát své personalistce

Více na www.edenred.cz

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: