Audit rovných příležitostí

27. 7. 2021 - Tereza Ondráčková

V průběhu srpna a září 2021 proběhne audit rovných příležitostí, který na objednávku MENDELU provede Genderové informační centrum NORA, o.p.s.(www.gendernora.cz). Výstupy auditu poslouží jako podklad pro Plán genderové rovnosti MENDELU, který je od roku 2022 povinnou součástí programu Horizont Evropa.

Audit se bude sestávat z analýzy veřejných i neveřejných institucionálních dokumentů a dále z analýzy dat v oblasti odměňování, kariérního postupu, slaďování pracovního a rodinného/osobního života, atd. Součástí auditu bude také osobní dotazník doplněný skupinovými diskusemi a individuálními rozhovory.

Skupinové diskuse se uskuteční v rámci 5 fokusních skupin, které se budou sestávat z vedoucích ústavů, řadových THP, rodičů, cizinců a doktorandů.

Individuální rozhovory proběhnou s vedením univerzity, zástupcem odborů, ředitelkou Odboru řízení lidských zdrojů a Vámi, dobrovolníky, kteří se přihlásíte prostřednictvím osobního dotazníku. Ten rozešleme během srpna.

Budeme rádi, pokud se na auditu rovných příležtiostí budete podílet.