Od roku 2019 se na MENDELU mapují procesy v oblasti provozu, kvality, tvůrčí činnosti, ekonomické a personální. Mapování personálních procesů řídí Odbor kvality a rizik ve spolupráci s pracovníky Odboru řízení lidských zdrojů.

Popsané procesy v podobě schémat a karet procesů jsou přístupné všem zaměstnancům univerzity ve sdílené složce.