Od roku 2019 se na MENDELU mapují procesy v oblasti provozu, kvality, tvůrčí činnosti, ekonomické a personální. Mapování procesů řídí Odbor kvality a rizik a k popisu personálních procesů dochází ve spolupráci s pracovníky OŘLZ.

Více informací na kvalita.mendelu.cz.