Přihlaste se k odběru zpráv z oblasti řízení lidských zdrojů. 

NEWSLETTER HR

Můžete odebírat novinky ze 4 oblastí:

  • Důležité - užitečné informace pro zaměstnance a zaměstnankyně, které se týkají služeb poskytovaných Odborem řízení lidských zdrojů (např. informace od Vašich personalistek)

  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - informace ke vzdělávacím aktivitám, které zajišťuje Odbor řízení lidských zdrojů (např. Seduo)

  • Oddělení personálního rozvoje/ HR Award - výstupy z projektu HR Award (např. nové předpisy)

  • Benefity - aktuality k poskytovaným zaměstnaneckým benefitům a dalším službám