V kolektivní smlouvě (KS) uzavřené mezi odborovými organizacemi a MENDELU je stanoveno, že za vykonanou práci zaručí univerzita zaměstnancům mzdu stanovenou obecně platnými právními předpisy a vnitřním mzdovým předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinným od 1. 7. 2023), který je nedílnou součástí Kolektivní smlouvy. Mzda je vyplácena ve stanoveném výplatním termínu.

Výplatní pásku naleznou zaměstnanci v UIS v částí Osobní management. PIN (novým zaměstnancům i v případě ztráty) sděluje příslušná personalistka.

Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (platný do 31. 10. 2024)

 

Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.11.2024)

 

Více informací

 

Srážky ze mzdy stanovené zákonem jsou především zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a platba pojistného (sociálního a zdravotního). Po odečtení těchto srážek se vypočítá hrubého příjmu čistá mzda. Ostatní srážky se provádějí z čisté mzdy. Zákon umožňuje zaměstnavateli provést srážky ze mzdy i bez souhlasu zaměstnance. § 147 zákoníku práce taxativně uvádí případy, kdy lze srážku provést.

Více informací

 

Roční zúčtování daně z přijmu fyzických osob je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Je to forma zúčtování zaplacených daní za kalendářní rok, kterou pro zaměstnance provede mzdová účtárna. Roční zúčtování daně je nutné podepsat na mzdové účtárně vždy do 15. února následujícího roku a současně dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách. 

Více informací