Řídicí výbor dohlíží na implementaci strategie HRS4R.

Předseda:

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

Členové:

doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph. D., prorektorka pro tvůrčí činnost

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D., prorektor pro vzdělávací činnost a kvalitu

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., prorektor pro informační a komunikační technologie

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy

Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA, ředitel Institutu celoživotního vzdělávání

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., děkan Provozně-ekonomické fakulty

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan Agronomické fakulty

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodnich studií

Mgr. Veronika Burianová, ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů

Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D., vedoucí Projektového oddělení

Ing. Věra Svobodová, ředitelka Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb

 

Pracovní skupina je odpovědná za realizací jednotlivých akcí dle akčního plánu HRS4R. Působí zároveň jako Komise rektora pro personální rozvoj. 

Předsedkyně:

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci (R3)

Členové:

Ing. Miroslav Horák, Ph.D., proděkan pro vnitřní a vnější vztahy a ICT Zahradnické fakulty (R2)

Mgr. David Kryštof, Ph.D., akademický pracovník - odborný asistent Institutu celoživotního vzdělávání (R2)

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., proděkan pro strategie a vnitřní vztahy Lesnické a dřevařské fakulty (R3)

Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D., proděkanka pro internacionalizaci a vnější vztahy Provozně ekonomické fakulty (R2)

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D., proděkanka pro kvalitu a personální rozvoj Agronomické fakulty (R3)

Ing. Eliška Svobodová, Ph.D., proděkanka pro akreditace a HR Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (R2)

Mgr. Veronika Burianová, ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů

Tajemnice:

Mgr. Renata Denková, vedoucí Oddělení personálního rozvoje