MENDELU jmenovala výbor dohlížející na implementaci strategie HRS4R a pracovní skupinu odpovědnou za realizaci všech potřebných kroků.

 

ŘÍDICÍ VÝBOR HR AWARD

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (R4)  - Rektorka do 31. 1. 2022

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (R4) - pověřen k výkonu působnosti Prorektora pro tvůrčí činnost

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (R3) - Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů

prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (R4) - Prorektor pro vzdělávací činnost   

Ing. Veronika Vejrostová - Vedoucí oddělení - Oddělení kvality a rizik

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. - Ředitelka odboru - Odbor pro podporu tvůrčí činnosti

 

PRACOVNÍ SKUPINA  HR AWARD

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (R3) - Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů 

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (R3) - Proděkanka, Akademická pracovnice - docentka, Agronomická fakulta 

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (R2) - Proděkan, Akademický pracovník - odborný asistent, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D. (R2) - Akademický pracovník - odborný asistent, Provozně ekonomická fakulta

Ing. Eliška Rampáčková (R1) - Studentka doktorského studia, Vědecko-výzkumná pracovnice, Zahradnická fakulta

Ing. Jakub Drimaj (R1) - Student doktorského studia, Vědecko-výzkumný pracovník, Lesnická a dřevařská fakulta

Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.  -Tajemník, Institut celoživotního vzdělávání

Mgr. Renata Denková - Specialistka řízení lidských zdrojů, Oddělení personálního rozvoje a benefitů

Ing. Tereza Ondráčková - Specialistka řízení lidských zdrojů, Oddělení personálního rozvoje a benefitů

 

MENDELU musí konzultovat své kroky se zainteresovanými stranami a zapojit výzkumné pracovníky R1-R4

Stěžejní kapitoly definic Frascati manuálu OECD: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/cesky-preklad-stezejni-kapitoly-frascati-manualu-oecd
 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: