MENDELU jmenovala řídicí výbor dohlížející na implementaci strategie HRS4R, který je složen z vedoucích a odborných pracovníků univerzity.

 

Předsedkyně:

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikace

Členové:

Ing. Miroslav Horák, Ph.D., proděkan pro strategii a koncepci rozvoje Zahradnické fakulty

Mgr. David Kryštof, Ph.D., koordinátor odborných aktivit na Institutu celoživotního vzdělávání

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., proděkan pro strategie a vnitřní vztahy Lesnické a dřevařské fakulty

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., proděkanka pro internacionalizaci a komunikaci Provozně ekonomické fakulty

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D., proděkanka pro kvalitu a personální rozvoj Agronomické fakulty

Ing. Eliška Svobodová, Ph.D., proděkanka pro akreditace a HR Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Tajemnice:

Mgr. Renata Denková, specialistka řízení lidských zdrojů, Oddělení personálního rozvoje a benefitů

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: