EDENRED CARD - čerpání příspěvku na stravování prostřednictvím čipové karty

 

Zaměstnanci a zaměstnankyně naší univerzity mohou čerpat příspěvek na stravování pomocí čipové karty Edenred Card. Kartou je možné platit ve vybraných restauracích, obchodních řetězcích a obchodech s potravinami. Nárok zaměstnankyň a zaměstnanců na stravování v univerzitních menzách zůstává zachován (viz. metodický pokyn rektora Poskytování příspěvku na stravování).


Nárok na čerpání denního příspěvku na stravování pomocí karty vzniká každé/mu zaměstnanci/zaměstnankyni všech součástí s výjimkou SKM, ŠZP Žabčice a ŠLP ML Křtiny, který/á současně splňuje následující kritéria

  • Restauraceje na MENDELU zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy
  • smlouvu má uzavřenu s minimálním úvazkem 0,5; tzn. nejméně 20 hodin týdně
  • odpracoval nejméně 4 hodiny v jednom pracovním dni
  • neodebral dotovaný oběd v univerzitní menze


Nárok na čerpání denního příspěvku na stravování pomocí karty nevzniká za dny:

  • čerpání dovolené, nároku na OČR, mateřské nebo rodičovské dovolené, návštěvy lékaře delší čtyř hodin, nebo pokud nastane jiná pracovní překážka delší čtyř hodin
  • kdy je zaměstnancem/zaměstnankyní čerpán příspěvek na dotovaný oběd v univerzitní menze
  • kdy zaměstnanec/zaměstnankyně absolvuje služební cestu v délce pěti hodin a delší a má současně nárok na stravné na služební cestě

 
Celková peněžní hodnota poskytovaného jídla je stanovena na výši 100 Kč na den. Zaměstnavatel hradí 55% denní hodnoty poskytovaného jídla (55 Kč), zaměstnanec/kyně hradí 45% (45 Kč). Na stravenkové kartě není nastaven žádný denní či transakční limit. Kartou můžete platit bez omezení do výše zůstatku na Vašem účtu. Při platbě nad 500 Kč budete při platbě vyzváni k zadání PIN.

Peněžní prostředky pro použití prostřednictvím karty jsou aktualizovány jedenkrát měsíčně, vždy po uzavření docházky zpětně za uplynulý měsíc.

Máte-li o využití karty zájem, vyplňte formulář Dohoda o čerpání příspěvku na stravování a přineste jej na Personální oddělení své personalistce.

V případě ztráty Vaší karty si objednejte novou ve svém osobním účtu na portálu Edenred.