Na základě provedeného auditu rovných příležitostí jsme vydali Plán genderové rovnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2022 až 2024.

Rovný přístup je zakotven v univerzitním StatutuEtickém kodexu, Pracovním řádu a Řádu výběrového řízení.

Provedli jsme analýzu rovnosti a férovosti odměňování žen a mužů LOGIBNa jejím základě budeme plánovat konkrétní opatření na podporu rovnosti v odměňování.

Zajišťujeme tyto podmínky pro podporu zaměstnanců - rodičů: Letní příměstský tábor

Pracujeme na prevenci a řešení nežádoucího chování (bullying, diskriminace) včetně genderově podmíněného obtěžování.

V rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě jsme se 11. 3. 2022 zúčastnili Science Slamu Ženy patří do vědy.

V lednu 2023 proběhl webinář na téma Genderová dimenze ve vědě a výzkumu.