Pomůžeme Vám, pokud řešíte:

  • těhotenství zaměstnankyně,
  • odchod zaměstnankyně na mateřskou a rodičovskou dovolenou,
  • odchod zaměstnance na rodičovskou dovolenou,
  • návrat zaměstnanců do práce,
  • další záležitosti, které se týkají rodičovství Vašich podřízených.

Projděte si průvodce pro vedoucí pracovníky: ZAMĚSTNANCI V ROLI RODIČŮ.

Využijte Checklist, který Vám umožní kontrolovat plnění všech náležitostí celého procesu od oznámení těhotenství až po návrat do práce.

 

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky, neváhejte kontaktovat univerzitní koordinátorku pro slaďování práce a rodiny:

těhotná ženaMgr. Blanka Plasová, Ph.D.

(externí pracovnice)

přízemí budovy A, kancelář N1011 

Zemědělská 1, 613 00 Brno

každé úterý 9:00 - 12:00 hodin

tel.: +420 776 324 756

e-mail: blanka.plasova@mendelu.cz

 

Blanka Plasová je odbornou asistentkou na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Její hlavní výzkumné zájmy jsou zaměřeny zejména na problematiku sladění pracovního a rodinného života na úrovni zaměstnavatelů, dále pak na postavení mužů a žen na trhu práce a analýzy politik služeb péče o děti a seniory. Vedle vědecké a pedagogické činnosti má také praktické zkušenosti, a to nejen v rovině profesní s implementací programů na podporu harmonizace práce a rodiny a prosazování politik genderové rovnosti v různých zaměstnavatelských organizacích, ale také v rovině osobní, tedy při slaďování práce pro dvě univerzity a péče o tři malé děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: