Podpora kariérního rozvoje

Dbát na profesní rozvoj zaměstnankyň a zaměstnanců je povinností každé/ho vedoucí/ho pracovníka/ice. Směrnice Řízení lidských zdrojů proto vedoucím ukládá podporovat kariérní rozvoj podřízených a tvořit jim roční osobní plány.

 

Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň

Slunečnice

  • Další možností, jak pracovat na vlastním rozvoji je vzdělávací portál SEDUO.CZ, který nabízí množství videokurzů v oblasti měkkých i odborných dovedností. Pokud máte o přístup do Seduo.cz zájem, domluvte se se svým nadřízeným. Licence je hrazena z rozpočtu příslušného pracoviště.
  • Přednášky a webináře týkající se např. citací, plagiátorství nebo pokročilého vyhledávání vědeckých publikací v databázích nabízí Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb.
  • Kurzy Projektového oddělení najdete na portále Kurzy MENDELU.
  • Všechny studenty/ky doktorského studia zveme na každoroční Ph.D. školu

 

Zahraniční mobilita

Pro rozvoj akademických a vědecko-výzkumných pracovnic a pracovníků jsou také velmi důležité zahraniční mobility. O tom, jak postupovat, pokud chcete vycestovat, se dozvíte na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.