„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ —  Henry Ford

 

Podpora kariérního rozvoje

Dbát na osobní rozvoj zaměstnankyň a zaměstnanců je povinností každé/ho vedoucí/ho pracovníka/ice. Směrnice rektorky Řízení lidských zdrojů (účinná od 1. 1. 2022) proto vedoucím pracovníkům/icím ukládá podporovat kariérní rozvoj podřízených a tvořit jim roční osobní plány.

 

Rozvoj na Institutu celoživotního vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců/kyň zajišťuje zejména Institut celoživotního vzdělávání, který nabízí širokou škálu seminářů poradenského a profesního centra. Pro zaměstnance MENDELU jsou zdarma. Na Institutu můžete také absolvovat celou řadu placených kurzů celoživotního vzdělávání. Jedná se např. o zájmové kurzy, kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví nebo IT a jazykové kurzy.

ICV vytvořil koncepci vzdělávání a rozvoje akademických a vědecko-výzkumných pracovníků/ic. Vyberte si z jejich nové nabídky rozvojových aktivit. Školení se mohou účastnit zaměstnanci všech profesí.

Slunečnice

 

Webináře, semináře a kurzy

Pracovníci a pracovnice MENDELU mají možnost studovat online přes SEDUO.CZ, které nabízí množství videokurzů v oblasti měkkých i odborných dovedností. Pokud máte o přístup do Seduo.cz zájem, domluvte se se svým nadřízeným. Licence je hrazena z rozpočtu příslušného pracoviště.

Přednášky a webináře týkající se např. citací, plagiátorství nebo pokročilého vyhledávání vědeckých publikací v databázích nabízí Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb.

Další možnosti školení, kurzů a seminářů najdete na portále Kurzy MENDELU.

 

Zahraniční zkušenost a Ph.D. škola

Pro rozvoj akademických a vědecko-výzkumných pracovnic a pracovníků jsou také velmi důležité zahraniční mobility. O tom, jak postupovat, pokud chcete vycestovat, se dozvíte v Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.

Pro studenty/ky doktorského studia existuje Ph.D. škola

 

Další užitečné odkazy:

WEBINÁŘ k Genderové dimenzi ve vědě a výzkumu

WEBINÁŘ k Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

E-learningový kurz Nábor a výběr zaměstnanců na MENDELU

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: