• prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D., od 1. 9. 2021 profesor na Ústavu regionální a podnikové ekonomiky

 • Mgr. Ing. Kateřina Brabcová, od 1. 9. 2021 asistentka na Ústavu informatiky

 • Ing. Irena Antošová, od 1. 9. 2021 odborná asistentka na Ústavu marketingu a obchodu

 • prof. Dr. Ing. Petr Horáček, od 1. 9. 2021 profesor na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií

 • Mgr. Pavel Rotter, Ph.D., od 1. 9. 2021 výzkumník projektu III na Ústavu ekologie lesa

 • Dagmar Kocmánková, od 1. 9. 2021 studijní referentka na FRRMS

 • Bc. Vendula Tvrdoňová, od 1. 9. 2021 studijní referentka na FRRMS

 • Ing. Vojtěch Pešan, od 6. 9. 2021 asistent na Ústavu chovu a šlechtění zvířat

 • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D, od 6. 9. 2021 odborný asistent na Ústavu zoologie, hydrobiologie a včelařství

 • Ing. Lenka Harantová, Ph.D., od 13. 9. 2021, odborná asistentka na Ústavu marketingu a obchodu

 • Ing Andrea Králíková, od 13. 9. 2021, asistentka na Ústavu marketingu a obchodu

 • Ing. Martin Hart, Ph.D., od 20. 9. 2021 odborný asistent na Ústavu podnikové ekonomiky