Na základě výběrových řízení se našimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi stali:

 • Mgr. Attila Balázs, Ph.D., od 7. 9. 2023 odborný asistent na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

 • Mgr. Ing. Martin Stachoň, Ph.D., od 5. 9. 2023 postdoktorand ve Výzkumném centru PEF

 • Ing. Michal Vodák, od 1. 9. 2023 technický pracovník pro výuku na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií

 • Dipl.-Ing. Bc. Anna Oberle, od 1. 9. 2023 asistentka na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií

 • Ing. et Ing. et Ing. David Průša, od 1. 9. 2023 asistent na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologíí

 • Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D., od 1. 9. 2023 odborný asistent na Ústavu designu a nábytku

 • Ing. et Ing. Petra Veselá, Ph.D., od 1. 9. 2023 odborná asistentka na Ústavu ochrany lesů a myslivosti

 • doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., od 1. 9. 2023 výzkumná pracovnice Senior na Ústavu výživy zvířat a pícninářství

 • Ing. Andrej Juríčka, od 1. 9. 2023 odborný asistent na Ústavu informatiky

 • Ing. Soham Basu, od 1. 9. 2023 výzkumník projektu II na Ústavu ekologie lesa

 • Ing. Lucie Synková, od 1. 9. 2023 odborná referentka organizace a řízení na Referátu transferu technologií (ÚVIS)

 • Ing. Anna Hammerová, Ph.D., od 1. 9. 2023 odborná asistentka na Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

 • Ing. Ondřej Prokop, Ph.D., od 1. 9. 2023 Odborný asistent na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií

 • Ing. Kateřina Novosádová, od 1. 9. 2023 asistentka na Ústavu zakládání a pěstění lesů

 • Ing. Martin Kománek, od 1. 9. 2023 asistent na Ústavu zakládání a pěstění lesů

 • doc. Dipl. Biol. Dr. rer. nat. Boris Rewald, od 25. 8. 2023 výzkumný pracovník Senior na Ústavu ochrany lesů a myslivosti

 • Ing. Bc. Ladislav Zvěřina, od 15. 8. 2023 asistent na Ústavu techniky

 • Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., od 1. 8. 2023 odborný asistent na Ústavu ekologie lesa

 • Mgr. Maciej Molak, Ph.D., od 1. 8. 2023 tajemník Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mgr. Martina Mišleková, od 1. 8. 2023 odborná administrativní  pracovnice v kanceláři ředitele Institutu celoživotního vzdělávání

 

 Výběrová řízení ukončená bez výběru kandidáta:

 • Akademický pracovník - odborný asistent/Akademická pracovnice - odborná asistentka pro Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (zaměřeno na dřevěné konstrukce a materiály)

 

Výběrová řízení zrušená:

 • aktuálně nemáme zrušená výběrová řízení