Tato sekce je určena zaměstnancům, kteří se nachází v různých životních situacích, které spolu nesou i otázky, co je zapotřebí učinit, abych využil/a svoje práva a současně dostál/a svým povinnostem vůči zaměstnavateli.

Často tyto situace souvisí i s možností volna s náhradou mzdy či s výplatou dávek sociálního zabezpečení.

Zde jsou popsány různé životní situace, které zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoník práce (dále jako „ZP“) nazývá překážkami v práci a jednotlivé kroky, které je potřeba učinit.

 

ABECEDNÍ SEZNAM ŽIVOTNÍCH SITUACÍ A POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S PŘEKÁŽKAMI V PRÁCI 

 1. Dávka otcovské poporodní péče
 2. Dávky nemocenského pojištění
 3. Dlouhodobé ošetřování osoby blízké
 4. Dlouhodobé pracovní volno bez náhrady mzdy
 5. Doba strávená na pracovní cestě
 6. Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa
 7. Doprovod dítěte do školského poradenského zařízení
 8. Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení
 9. Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení – ne blízcí příbuzní
 10. Doprovod zdravotně postiženého dítěte
 11. Důležité osobní překážky v práci (§ 191 až § 198 ZP)
 12. Hledání nového zaměstnání
 13. Invalidita
 14. Invalidní důchod
 15. Jiné důležité osobní překážky (§ 199 ZP)
 16. Jiné překážky (na straně zaměstnavatele)
 17. Jiné úkony v obecném zájmu
 18. Karanténa
 19. Krátkodobé pracovní volno bez náhrady mzdy
 20. Mateřská dovolená
 21. Náhradní volno za práci ve svátek
 22. Napracování si pracovního volna
 23. Narození dítěte
 24. Nemoc
 25. Nemocenské
 26. Neplacené volno
 27. Očkování související s výkonem práce
 28. OČR
 29. Odchod do důchodu
 30. Odvoz manželky do porodnice
 31. Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti
 32. Otcovská
 33. Péče o dítě mladší 10 let
 34. Péče o osobu blízkou - krátkodobá nemoc
 35. Péče o osobu blízkou - dlouhodobá nemoc
 36. Peněžitá pomoc v mateřství
 37. Pohřeb
 38. Pohřeb spoluzaměstnance
 39. Porod
 40. Pracovně lékařská prohlídka
 41. Pracovní volno bez náhrady mzdy dlouhodobé i krátkodobé
 42. Pracovní volno s náhradou mzdy
 43. Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
 44. Předčasný důchod
 45. Překážky v práci
 46. Překážky s náhradou mzdy
 47. Překážky v práci na straně zaměstnavatele
 48. Překážky z důvodu obecného zájmu (§ 200 až § 204 ZP)
 49. Překážky z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205, § 231, § 232 ZP)
 50. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 51. Přestěhování
 52. Rodičovská dovolená
 53. Rodičovský příspěvek
 54. Starobní důchod
 55. Svatba – vlastní, svého dítěte
 56. Svatba rodiče
 57. Školení, jiné formy přípravy nebo studia
 58. Úkony související s brannou povinností
 59. Výkon občanských povinností
 60. Výkon veřejné funkce
 61. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 62. Vyšetření nebo ošetření
 63. Vyšetření související s výkonem práce
 64. Znemožnění cesty do zaměstnání

 

 DALŠÍ POJMY, SE KTERÝMI SE POTKÁTE

 1. Procesy rektorátních a celoškolských pracovišť
 2. Vnitřní hodnocení kvality

 

Aktuální informace zasíláme zaměstnancům prostřednictvím NEWSLETTERU HRPřihlaste se prosím k jeho odběru.