Postup obsazovaní volných pracovních míst upravuje s účinností od 1. 7. 2021 revidovaný Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně, který vnáší do procesu náboru a výběru zaměstnanců několik změn. Celý proces je pro Vás nově online bez tisknutí papíru. 

Otevřené výběrové řízení je nutno realizovat v případě všech akademických pozic, neakademických vědecko-výzkumných pozic a pozic vedoucích pracovníků. Obsazování pracovních míst ostatních neakademických pracovníků univerzity je na rozhodnutí vyhlašovatele a v jeho kompetenci. Vyhlašovatel je však povinen prokazatelně oznámit Referátu přijímání zaměstnanců zahájení takového výběrového řízení, jeho podmínky a výsledek.

 

Kde najdete formulář

V případě, že potřebujete obsadit volné pracovní místo, vyplňte v UISu Návrh na vyhlášení a zahájení VŘ podle typu obsazované pozice: 

Návrh je možné také najít přes UIS/eAgenda/Kontaktní centrum/Hledám řešení/Návrh na vyhlášení a zahájení VŘ pro daný typ pozice.

Akademické a neakademické vědecko-výzkumné pozice jsou inzerovány nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Pro snadnější formulování anglické verze můžete využít naše tipy a šablony pro akademické a vědecko-výzkumné pozice.

 

Jak probíhá schvalovací proces Návrhu na vyhlášení a zahájení VŘ

Vyplněný návrh se přes UIS zobrazí HR náborářce, která s Vámi doladí vyhovující znění a zodpoví Vaše případné dotazy týkající se procesu náboru a výběru Vaší nové kolegyně či kolegy. Poté je Vaše žádost HR náborářkou přeposlána online cestou k příslušnému vyhlašovateli. Tento ji schválí nebo zamítne, event. připíše poznámku (např. doplní nebo uvede jiné členy výběrové komise). Návrh je třeba konzultovat s vyhlašovatelem už v průběhu vyplňování, aby se nestalo, že vyhlašovatel návrh zamítne (pak je třeba jej v UIS vyplnit znovu).

Kompletně vyplněný a především schválený návrh HR náborářka zpracuje a inzerát zveřejní ve lhůtě 3 - 5 pracovních dnů.

 

Proces náboru

Náborový proces je administrován ve webové aplikaci Teamio. Přihlašovací údaje do aplikace obdrží od příslušné HR náborářky každý člen výběrové komise. V Teamiu si prohlédnete a posoudíte přihlášky uchazečů, palcem nahoru či dolů vyjádříte, zda navrhujete uchazeče zařadit do užšího výběru, příp. napíšete poznámku pro ostatní členy komise a HR náborářku. Práce v Teamiu je intuitivní a komunikace členů komise a HR náborářky v rámci aplikace slouží pouze pro interní účely. Kandidát žádné reakce ani komentáře neuvidí. 

Pro všechny členy výběrové komise je určen e-learningový kurz Nábor a výběr zaměstnanců na MENDELU, který Vás provede celým procesem výběrového řízení. 

 

Jak na pohovor krok za krokem

S přípravou na samotný pohovor s uchazeči Vám pomůže Metodická příručka pro nábor a výběr pracovníků Mendelovy univerzity v Brně. Dozvíte se, jak vést pohovor, jak správně klást otázky a jak hodnotit uchazeče. 

MENDELU se hlásí k Otevřenému a transparentnímu náboru a výběru zaměstnanců na Mendelově univerzitě v Brně (OTM-R Policy).


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: