V případě, že potřebujete obsadit volné pracovní místo, vyplňte žádost o realizaci výběrového řízení, a to podle typu obsazované pozice: 

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete/předejte Referátu přijímání zaměstnanců. HR náborář s Vámi doladí vyhovující znění inzerátu a zodpoví Vaše případné dotazy týkající se procesu náboru a výběru nové/ho kolegy/ně.

Pokud chcete inzerát zveřejnit také v anglickém jazyce, můžete pro jeho formulování využít naše tipy a šablony pro akademické a vědecko-výzkumné pozice.

Postup výběrového řízení upravuje Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky.

S přípravou na pohovor s uchazeči o zaměstnání Vám může pomoci Metodická příručka pro nábor a výběr pracovníků Mendelovy univerzity v Brně

Aktuálně testujeme práci s webovou aplikací pro personalisty Teamio, kam se budete moci na Vaše již vypsané výběrové řízení přihlásit, prohédnout si životopisy uchazečů a ohodnotit je, příp. napsat poznámku pro personalistu.

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: