akční plánAkční plán je nástroj strategického řízení, který obsahuje jednotlivé akce MENDELU, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie řízení lidských zdrojů vycházející z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

MENDELU implementuje HRS4R již od roku 2018 v tříletých intervalech. Po každém z nich následuje interní vyhodnocení a po 6 letech i obnova certifikátu HR Award. Prioritní součástí stategie je oblast náboru a výběru zaměstnanců, který má být nastaven podle principů Open, transparent and merit-based policy.

Akční plány MENDELU

Akční plán 2018-2020

Akční plán 2018-2020 vyhodnocení

Akční plán 2021-2023

Akční plán 2024-2026

Zásady náboru a výběru zaměstnanců na MENDELU

Otevřený a transparentní nábor a výběr zaměstnanců na Mendelově univerzitě v Brně (OTM-R Policy)