akční plánAkční plán je nástroj strategického řízení, který obsahuje jednotlivé akce MENDELU, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie řízení lidských zdrojů vycházející z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Plnění akčního plánu pro období 2018-2020 bylo ve třetím kvartále roku 2020 vyhodnoceno a odesláno k posouzení Evropské komisi. Zaroveň jsme připravili akční plán pro další, tentokrát tříleté období. Tento akční plán obsahuje revidované akce z předchozího plánu i akce nové, které mají za cíl vyplnit další z "mezer" v řízení lidských zdrojů zjištěné GAP analýzou a naplnit strategické cíle univerzity v této oblasti.

Akční plán 2018-2020 plná verze

Akční plán 2018-2020 vyhodnocení

Akční plán 2021-2023

Otevřený a transparentní nábor a výběr zaměstnanců na Mendelově univerzitě v Brně (OTM-R Policy)