Výsledky dotazníkového průzkumu 2020

V srpnu 2020 proběhl na MENDELU online průzkum za účelem zjištění, jak lidé vnímají změny, ke kterým došlo na univerzitě za poslední 2 roky, a to v souvislosti s implementací akčního plánu/HRS4R.

Cílem průzkumu bylo získat zpětnou vazbu, ale i podněty pro revidovaný akční plán, který budeme plnit po dobu nadcházejících 3 let.

Protože ne všichni zaměstnanci jsou si vědomi toho, které aktivity a změny se dějí v souvislosti s HR Award, dotazník zároveň sloužil jako přehled všech dosud provedených opatření.

Průzkum byl proveden anonymně prostřednictvím nástroje Google Forms a byl dostupný všem zaměstnancům.

Dotazník obsahoval 44 otázek, přičemž 4 z nich byly obecné -k získání profilu respondenta.

Otázky byly rozděleny do oblastí vycházejících z akčního plánu:

  • Etika a správné postupy ve výzkumu
  • Informovanost zaměstnanců v oblastech řízení lidských zdrojů a podpory tvůrčí činnosti
  • Otevřený a transparentní nábor a výběr zaměstnanců
  • Kariérní rozvoj zaměstnanců
  • Ostatní pracovní podmínky a benefity

Seznamte se se zjištěnými výsledky:

Zpětná vazba zaměstnanců MENDELU k implementaci akčního plánu HR AWARD

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří vyplnění dotazníku věnovali svůj čas. Poskytli jste nám cennou zpětnou vazbu pro naši práci. Na všech tématech budeme nadále pracovat.