Co je kompetenční model?

Kompetenční model popisuje všechny předpoklady, kterými lze popsat pracovní pozici.

Jedná se o souhrn kvalifikace, zkušeností, znalostí, schopností, dovedností a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu na příslušné pracovní pozici.

Turistická značkaProč zavádět kompetenční modely?

Největší pomoc kompetenčních modelů lze spatřovat při definování pracovních míst, obsazování pracovních pozic, stanovování rozvojových potřeb, hodnocení a odměňování jednotlivých zaměstnanců.

Co kompetenční modely obsahují?

Při tvorbě kompetenčních modelů jsme využili informace z Národní soustavy povolání, resp. z Centrální databáze kompetencí, která se nachází na webových stánkách Národní soustavy povolání.

U kompetenčních modelů pracovních pozic, které jsou v katalogu uvedeny,  jsou vždy obsaženy následující části:

  • Charakteristika pracovního místa
  • Kvalifikace
  • Popis pracovních činností
  • Požadované dovednosti a znalosti: obecné, odborné a soft skills (osobní charakteristika)

 Katalog kompetenčních modelů neakademických pracovních pozic na MENDELU


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: