Pracovní poměr může zaměstnavatel i zaměstnanec rozvázat dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Zúčastněným stranám přitom vznikají ze zákona vyplývající práva a povinnosti. Zejména zaměstnavatel má při rozvázání pracovního poměru povinnosti nejen vůči zaměstnanci, ale i ostatním institucím.

Skončení pracovního poměru upravuje Zákoník prácePracovní řád.

PřístavV případě, že budete chtít ukončit pracovní poměr svého podřízeného, vyplňte Žádost vedoucího zaměstnance pro přípravu podkladů k ukončení PP a kontaktujte příslušnou personalistku

V případě skončení pracovního poměru zaměstnance uplynutím sjednané doby, je třeba skončení projednat s dostatečným předstihem. Formulář Projednání skončení pracovního poměru.

Povinností zaměstnance je, nejpozději v poslední den pracovního poměru, předat přehled nesplněných pracovních úkolů a seznámit vedoucího pracovníka se stavem prací, odevzdat veškerý majetek zaměstnavatele a vyrovnat veškeré finanční závazky. Doporučujeme použít předávací protokol.

Před skončením pracovního poměru zaměstnance je povinností předat zaměstnanci výstupní list, na který příslušná pracoviště a příslušný vedoucí  zaměstnanec potvrdí, že jsou závazky zaměstnance vůči zaměstnavateli vyrovnány. Pokud tomu tak není, dohodne se způsob vyrovnání nevyřízených závazků v příloze výstupního listu. Zaměstnanec musí výstupní list odevzdat personalistce nejpozději v den ukončení pracovního poměru.

Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) vydává Mzdová účtárna Ekonomického odboru.

 

 

 

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: