Pracovní doba je doba, po kterou je zaměstnanci a zaměstnankyně povinni pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnankyně a zaměstnanci připraveni k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic univerzity).

BudíkZákladní pojmy pracovní doby

Na MENDELU je uplatněno pružné rozvržení pracovní doby podle § 85 zákoníku práce, které lze změnit jen se souhlasem obou stran.

Konkrétní začátek a konec pracovní doby zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity písemně stanoví příslušný/á vedoucí, a to s přihlédnutím k charakteru vykonávané činnosti, k návaznosti činností pracoviště na činnost jiných součástí a u akademických pracovnic a pracovníků zejména k rozvrhu výuky.

Pokud nedovolí povaha práce nebo podmínky provozu, aby byla pracovní doba rovnoměrně rozvržena na jednotlivé týdny, může příslušný/á vedoucí součásti po projednání s odbory rozvrhnout pracovní dobu nerovnoměrně, a to na období nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích podle § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce.

Více k pružnému rozvržení pracovní doby

 

Délka dovolené 

Dovolená na zotavenou akademických pracovnic a pracovníků univerzity činí 8 týdnů za kalendářní rok.

ZavazadlaDovolená na zotavenou neakademických zaměstnanců a zaměstnankyň fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských pracovišť, rektorátu a Správy kolejí a menz činí 6 týdnů za kalendářní rok.

Dovolená na zotavenou zaměstnankyň a zaměstnanců vysokoškolských statků činí 5 týdnů za kalendářní rok.

Ředitelé vysokoškolských statků jsou oprávněni kolektivně vyjednávat o možnosti prodloužení dovolené na zotavenou za kalendářní rok, a to vždy do 30. 12. předchozího kalendářního roku. 

Od 1. ledna 2021 se změnil výpočet dovolené, jejíž výše je odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance. Bližší informace zde.