Pracovní doba je doba, po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic firmy).

BudíkZákladní pojmy pracovní doby

Na MENDELU je uplatněno pružné rozvržení pracovní doby podle § 85 zákoníku práce, které lze změnit jen se souhlasem obou stran.

Konkrétní začátek a konec pracovní doby zaměstnanců univerzity písemně stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec, a to s přihlédnutím k charakteru vykonávané činnosti, k návaznosti činností pracoviště na činnost jiných součástí a u akademických pracovníků zejména k rozvrhu výuky.

Pokud nedovolí povaha práce nebo podmínky provozu, aby byla pracovní doba rovnoměrně rozvržena na jednotlivé týdny, může příslušný vedoucí zaměstnanec součásti po projednání s odbory rozvrhnout pracovní dobu nerovnoměrně, a to na období nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích podle § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce.

Více k pružnému rozvržení pracovní doby

 

Délka dovolené 

Dovolená na zotavenou akademických pracovníků univerzity činí 8 týdnů za kalendářní rok.

ZavazadlaDovolená na zotavenou neakademických zaměstnanců fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských pracovišť, rektorátu a Správy kolejí a menz činí 6 týdnů za kalendářní rok.

Dovolená na zotavenou zaměstnanců vysokoškolských statků činí 5 týdnů za kalendářní rok.

Ředitelé vysokoškolských statků jsou oprávněni kolektivně vyjednávat o možnosti prodloužení dovolené na zotavenou za kalendářní rok, a to vždy do 30. 12. předchozího kalendářního roku. 

Od 1. ledna 2021 se změnil výpočet dovolené, jejíž výše je odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance. Bližší informace zde.

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: