Pomůžeme Vám:

  • s řešením záležitostí týkající se odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou a souvisejících dávek, včetně administrativních a legislativních souvislostí  
  • s vyjednáváním přijatelných podmínek s vaším nadřízeným při ochodu a návratu na/z mateřské a rodičovské dovolené (individuální konzultace s vámi nebo i přímá účast na jednání s vaším nadřízeným) 
  • poradit s přínosy ale i riziky při využívání opatření na podporu harmonizace práce a rodiny (např. flexibilní pracovní režimy, zkrácené úvazky, home office apod.) 
  • s hledáním vhodných služeb péče o vaše děti v Brně 
  • s posouzením a případně i prosazením vašeho případného návrhu nových opatření na podporu harmonizace práce a rodiny na MENDELU 

 

Zaměstnancům-rodičům je na Odboru řízení lidských zdrojů k dispozici koordinátorka pro slaďování práce a rodiny. Náplní její práce je zajišťovat podporu v oblasti informační a administrativně-organizační včetně individuálního poradenství v životních situacích. Se vší diskrétností se Vám bude ráda věnovat:

Mgr. Blanka Plasová, Ph.D.

přízemí budovy A, kancelář N1012, Zemědělská 1, 613 00 Brno

každé úterý 9:00 - 12:00 hodin

tel.: +420 776 324 756

e-mail: blanka.plasova@mendelu.cz

Blanka Plasová je odbornou asistentkou na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Její hlavní výzkumné zájmy jsou zaměřeny zejména na problematiku sladění pracovního a rodinného života na úrovni zaměstnavatelů, dále pak na postavení mužů a žen na trhu práce a analýzy politik služeb péče o děti a seniory. Vedle vědecké a pedagogické činnosti má také praktické zkušenosti, a to nejen v rovině profesní s implementací programů na podporu harmonizace práce a rodiny a prosazování politik genderové rovnosti v různých zaměstnavatelských organizacích, ale také v rovině osobní, tedy při slaďování práce pro dvě univerzity a péče o tři malé děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: