Co je to osobní plán

Osobní plán zaměstnance/zaměstnankyně je formálním dokladem hlavních pracovních pokynů vedoucí/ho zaměstnance/kyně v souladu se zákoníkem práce.

Cílem osobního plánu je definovat stěžejní pracovní úkoly pro daný rok a činnosti, které zaměstnanci/zaměstnankyni pomohou podat požadovaný pracovní výkon, rozšířit či zlepšit pracovní kompetence, dosáhnout vyššího stupně vzdělání/akademického titulu, kariérně postoupit, harmonizovat vlastní pracovní činností, sladit práci s osobním životem atd. Na sestavování plánu se zaměstnanec/zaměstnankyně aktivně podílí spolu se svým/svou vedoucí/m. Očekává se tedy, že zaměstnanec/zaměstnankyně nejdříve předloží svůj návrh nadřízené/mu a poté jej společně prodiskutují, příp. upraví a podepíší.

Co má obsahovat:

  • vyhodnocení splnění osobního plánu z uplynulého období, pokud byl na uplynulé období osobní plán zpracován (týká se např. nových nástupů)
  • plán pracovních činností na příští období 
  • plán profesního rozvoje na příští období (vzdělávání, sebezdokonalování, práci na projektech, zahraniční cesty, stáže a další aktivity, které zaměstnance/kyni profesně posunou)

Jak a kdy osobní plány tvořit

Forma tvorby a vyhodnocování osobních plánů je na rozhodnutí každé/ho vedoucí/ho pracovníka/ice. Je však třeba, aby byly plány zpracovány písemně. Po domluvě s vedoucí/m můžete využít nebo se inspirovat formuláři navrženými OŘLZ:  

ROČNÍ OSOBNÍ PLÁN AKADEMICKÉ/HO A VĚDECKO-VÝZKUMNÉ/HO PRACOVNÍKA/ICE

OSOBNÍ PLÁN TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ/HO PRACOVNÍKA/ICE 

OSOBNÍ PLÁN DĚLNICKÉ/HO PRACOVNÍKA/ICE 

OSOBNÍ PLÁN VEDOUCÍ/HO PRACOVNÍKA/ICE

Osobní plány zaměstnanců/kyň MENDELU se zpracovávají každoročně na období jednoho roku.  V případě, že má zaměstnanec nebo zaměstnankyně kombinaci více pracovních pozic je třeba vytvořit osobní plán na každou pozici zvlášť.