Mendelova univerzita v Brně poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně.

 

PokladničkaNa příspěvek má nárok zaměstnanec, který splňuje následujíci kriteria:

  • pracovní poměr trvá nepřetržitě alespoň 3 roky
  • smlouvu má uzavřenu s minimálním úvazkem 0,5; tzn. nejméně 20 hodin týdně (nižší pracovní úvazky z různých pracovních poměrů u zaměstnavatele se nesčítají)
  • má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo životním pojištění ve výši nejméně 100 Kč měsíčně
  • je-li zaměstnavatelem potvrzena Žádost o poskytování příspěvku zaměstnavatele

 

Příspěvek se neposkytne zaměstnanci:

  • má v měsíci mzdu nižší než 2.000 Kč (např. z důvodu pracovní neschopnosti, OČR,  mateřské nebo rodičovské dovolené)
  • při neplaceném volnu delším než 10 pracovních dnů v kalendářním měsíci
  • po dobu 3 měsíců ode dne rozhodnutí o neomluvené absenci zaměstnance

 

Více informací naleznete v příslušném metodickém pokynu rektora

V případě, že budete chtít o příspěvek zažádat, vyplňte Žádost o poskytování příspěvku zaměstnavatele a předejte ji své personalistce.