AKČNÍ PLÁNY

Akční plán HRS4R 2021-2023

Akční plán HRS4R 2018-2020 vyhodnocení

Akční plán HRS4R 2018-2020 

ETIKA

Etický kodex zaměstnanců, studentlů a absolventů Mendelovy univerzity v Brně

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

WEBOVÉ STRÁNKY

Web Odboru řízení lidských zdrojů

Web Odboru pro podporu tvůrčí činnosti

Web Pracovní příležitosti

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Otevřený a transparentní nábor a výběr zaměstnanců na Mendelově univerzitě v Brně (OTM-R Policy)

MENDELU OTM-R checklist

Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně

Metodická příručka pro nábor a výběr pracovníků Mendelovy univerzity v Brně

E-learning Nábor a výběr zaměstnanců na MENDELU

Welcome Office

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Průvodce zaměstnance MENDELU

Interní katalog prací

Kompetenční modely 

Mzdový předpis

Pracovní řád

Směrnice Řízení lidských zdrojů

Plán genderové rovnosti

Slaďování práce a rodiny

Koncepce vzdělávání a rozvoje akademických a vědecko-výzkumných pracovníků/ic

 

 

 


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: