AKČNÍ PLÁNY

Akční plán HRS4R 2021-2023

Akční plán HRS4R 2018-2020 vyhodnocení

Akční plán HRS4R 2018-2020 

ETIKA

Etický kodex zaměstnanců, studentlů a absolventů Mendelovy univerzity v Brně

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

Akademická etika

Bezpečná MENDELU

WEBOVÉ STRÁNKY

Web Odboru řízení lidských zdrojů

Web Odboru pro podporu tvůrčí činnosti

Web Pracovní příležitosti

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Otevřený a transparentní nábor a výběr zaměstnanců na Mendelově univerzitě v Brně (OTM-R Policy)

MENDELU OTM-R checklist

Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně

Metodická příručka pro nábor a výběr pracovníků Mendelovy univerzity v Brně

E-learning Nábor a výběr zaměstnanců na MENDELU

Welcome Office

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Průvodce zaměstnance MENDELU

Interní katalog prací

Kompetenční modely 

Mzdový předpis

Pracovní řád

Směrnice Řízení lidských zdrojů

Plán genderové rovnosti

Slaďování práce a rodiny

Koncepce vzdělávání a rozvoje akademických a vědecko-výzkumných pracovníků/ic

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO IMPLEMENTACE HRS4R

Kulatý stůl: Směrnice řízení lidských zdrojů v praxi vedoucího pracovníka MENDELU (17. 12. 2021)

Kulatý stůl: Personální strategie součásti (24. 6. 2022)

Kulatý stůl: HR Award otázky a odpovědi (13. 6. 2023)

Kulatý stůl: Zpětná vazba k výběrovým řízením na MENDELU (18. 7. 2023)

Kulatý stůl s děkany: Osobní plány a evaluace (29. 8. 2023)

Kulatý stůl: Obsazování pracovních míst na MENDELU (29. 8. 2023)

Round table with foreign employees (5. 9. 2023)

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI

Setkání institucí implementujících HRS4R 2. - 3. 9. 2021

Setkání institucí implementujících HRS4R a plány genderové rovnosti 7. 10. 2022