Přidejte se k nám a budujte svou kariéru na MENDELU

Nabízíme práci, která má smysl, na pracovištích s moderním zázemím, v krásném prostředí brněnských Černých polí nebo jihomoravské Lednice. Na univerzitě získáte příležitost stále se vzdělávat, profesně růst, cestovat do zahraničí a zároveň si udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Aktuálně jsou otevřena tato výběrová řízení:

AKADEMICKÉ POZICE

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav lesnické a dřevařské...


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Vedoucí ústavu - Ústav plánování krajiny

Zahradnické fakulta Mendelovy univerzity...


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Vedoucí ústavu - Ústav zahradní a krajinářské architektury

Zahradnické...


Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka 

Odborný asistent / Odborná asistentka

pro Ústav informatiky


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast elektro, automatizace a měření


ADMINISTRATIVNÍ POZICE

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Referent / referentka PR pro Děkanát Agronomické fakulty


Děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Organizačně-technický pracovník / pracovnice pro Ústav ovocnictví

Ústav zabezpečuje...


Děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Organizační pracovník / pracovnice na Ústavu zahradní a krajinářské architektury


DĚLNICKÉ POZICE

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Mechanizátor