Přidejte se k nám a budujte svou kariéru na MENDELU

Nabízíme práci, která má smysl, na pracovištích s moderním zázemím, v krásném prostředí brněnských Černých polí nebo jihomoravské Lednice. Na univerzitě získáte příležitost stále se vzdělávat, profesně růst, cestovat do zahraničí a zároveň si udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Aktuálně jsou otevřena tato výběrová řízení:

AKADEMICKÉ POZICE

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka
Vedoucí ústavu
Ústav financí, úvazek 1,0

Ústav financí se věnuje pedagogické...


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Docent / Docentka pro Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství,...


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro oblast Krajinné inženýrství
pro...


ADMINISTRATIVNÍ POZICE

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Personalista/Personalistka
pro Odbor řízení lidských...