Přidejte se k nám a budujte svou kariéru na MENDELU

Nabízíme práci, která má smysl, na pracovištích s moderním zázemím, v krásném prostředí brněnských Černých polí nebo jihomoravské Lednice. Na univerzitě získáte příležitost stále se vzdělávat, profesně růst, cestovat do zahraničí a zároveň si udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Aktuálně jsou otevřena tato výběrová řízení:

ADMINISTRATIVNÍ POZICE

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Systémový integrátor/ka fakulty

pro Děkanát Agronomické fakulty
úvazek 1,0
www.af.mendelu.cz


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Studijní referent/ka
pro Studijní oddělení Agronomické fakulty
úvazek 1,0


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Alena Salašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka

Vedoucí vnitřní správy
pro Vnitřní správu Zahradnické fakulty v Lednici
úvazek...