Přidejte se k nám a budujte svou kariéru na MENDELU

Nabízíme práci, která má smysl, na pracovištích s moderním zázemím, v krásném prostředí brněnských Černých polí nebo jihomoravské Lednice. Na univerzitě získáte příležitost stále se vzdělávat, profesně růst, cestovat do zahraničí a zároveň si udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

AKADEMICKÉ POZICE

Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka pro oddělení...


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Docent/Docentka pro Ústav zakládání a pěstění lesů, úvazek 0,25.


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků Asistent/Asistentka pro Ústav zakládání a pěstění lesů, úvazek...


Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Akademický pracovník – odborný asistent / Akademická pracovnice – odborná asistentka pro Ústav...


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Akademického pracovníka – asistenta pro Ústav biotechniky zeleně, úvazek 2x 0,5.

Ústav biotechniky zeleně vytváří xylotéku –...


ADMINISTRATIVNÍ POZICE

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka Personalista/Personalistka, HR náborář / HR náborářka


Kvestor Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Libor Sádlík, DiS., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Investiční referent-stavební inženýr, úvazek 0,5 - 1,0.


Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa garanta klíčových aktivit strategického projektu OP VVV:
Garant KA5, úvazek 1,0.


Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa garanta klíčových aktivit strategického projektu OP VVV:
Garant KA4, úvazek 1,0.


DĚLNICKÉ POZICE

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Traktorista, opravář zemědělských strojů, úvazek 1,0.


V případě, že chcete ověřit dodání všech podkladů k VŘ, pište na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.


Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: