Přidejte se k nám a budujte svou kariéru na MENDELU

Nabízíme práci, která má smysl, na pracovištích s moderním zázemím, v krásném prostředí brněnských Černých polí nebo jihomoravské Lednice. Na univerzitě získáte příležitost stále se vzdělávat, profesně růst, cestovat do zahraničí a zároveň si udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Aktuálně jsou otevřena tato výběrová řízení:

AKADEMICKÉ POZICE

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Asistent/Asistentka

pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie,...


Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistent / Asistentka pro Ústav technologie potravin, úvazek 1,0.


Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav...


Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistenta/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav zahradní a krajinářské architektury,...


Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Odborný asistent / Odborná asistentka se zaměřením...


Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistent/Asistentka se zaměřením na GIS a geografii...


ADMINISTRATIVNÍ POZICE

Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný pracovník strategického plánování projektu OP VVV. Rozvoj kapacit pro...


Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Garanta klíčových aktivit strategického projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent...Hodnocení služeb našeho pracoviště


Chcete-li vyjádřit svůj názor na námi poskytované služby nebo nám navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit následující on-line dotazník: