Daňový balíček 2021

13. 1. 2021 - Tereza Ondráčková

Před Vánocemi došlo ke schválení nového daňového balíčku a změn pro rok 2021. Změny se dotknou příjmu každého z Vás.

Sněmovna schválila zrušení superhrubé mzdy (základ daně již nebude navýšen o povinné pojistné za zaměstnavatele ve výši 33,8 %) a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 % a 23 %. Vyšší sazba se vztahuje na příjmy nad 141.764 Kč měsíčně.

Zvyšuje se i základní daňová sleva na poplatníka z dosavadních 2.070 Kč na 2.320 Kč měsíčně (ročně z 24.840 Kč na 27.840 Kč).

Dále se zvyšuje minimální mzda z 14.600 Kč na 15.200 Kč, minimální hodinová sazba v roce 2021 činí 90,50 Kč a minimální odvod zdravotního pojištění je vyčíslen na 2.052 Kč. 

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění činí 1.701.168  Kč (48 násobek průměrné mzdy 35.441 Kč).

V neposlední řadě se měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění zvyšuje z 3.000 Kč na 3.500 Kč, to platí i pro dohody o pracovní činnosti.

Další informace najdete na webu Ministerstva financí České republiky:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-revoluce-se-blizi-40169

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-kalkulacka-mf-40283