Dotazník k rovným příležitostem do 15. 9.

7. 9. 2021 -

Ještě do 15. září máte možnost vyjádřit se k rovnosti příležitostí na MENDELU.

V těchto dnech probíhá na univerzitě audit rovných příležitostí, který realizuje externí společnost - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. 

Rovné příležitosti našich zaměstnanců jsou jednou z priorit řízení lidských zdrojů univerzity, audit tedy bude pro vedení univerzity velmi důležitým zdrojem informací. 

Všichni zaměstnanci mají možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím dotazníkového šetření (pozor, otevře se dokument z Dokumentového serveru):  https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?download=265122;id=111180;z=1

Dotazník je anonymní a přístup k odpovědím budou mít pouze externí auditoři. Univerzita dostane výslednou zprávu s návrhy opatření.

Možnost vyplnit a odeslat své odpovědi máte ještě do 15. 9. 2021.

Děkujeme všem za spolupráci!