Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol

16. 10. 2020 - Tereza Ondráčková

S ohledem na uzavření základních škol v ČR, ke kterém došlo 14. října, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou došlo 14. října k uzavření škol. Mnoha rodičům tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné, kdy se budou moci rodiče v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců.Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které mý být současně v minimální výši 400 Kč za den (po celou dobu platnosti mimořádných opatření).

Více informací na: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/4c6b0467-5f2f-bca6-a4f7-2f06d59cda1f