Jak se zbývající letošní dovolenou

9. 12. 2021 - Tereza Ondráčková

Od roku 2021 se dovolená počítá v hodinách a došlo také ke změně podmínek jejího čerpání. Zaměstnanci si mohou poprvé požádat o převedení části dovolené do dalšího roku.

Zákoník práce stanovil pravidlo, podle kterého si mají zaměstnanci vybrat dovolenou v tom roce, v němž jim na ni vzniknul nárok.

Převod do dalšího roku je možný v případě, že zaměstnavateli při čerpání brání nebo bránily překážky v práci na straně zaměstnance/kyně nebo naléhavé provozní důvody. Novinkou v roce 2021 je zavedení možnosti převedení až dvou týdnů dovolené z letošního do dalšího roku.

Vyčerpání veškeré dovolené je žádoucí, ale pokud si z výše uvedených důvodů nebudete moci dovolenou vyčerpat, můžete svého nadřízeného/svoji nadřízenou zažádat písemně o její převod. Ten/ta ji individuálně posoudí.

O převod dovolené můžete zažádat e-mailem nebo využít doporučený vzor žádosti o její převedení.

Více informací