Konference HRS4R - Excellence v Bruselu

8. 2. 2019 -

Konference HR Award směřující k výzkumným pracovníkům, podpoře vědců, rozvoji a kariérnímu růst. Podpůrným tématem celého workshopu byla prezentace implementace HRS4R na různých institucíc

Ve dnech 28. a 29. 1. 2019 navštívili zástupci Oddělení personálního rozvoje Konferenci HRS4R v Bruselu.

Účelem cesty bylo získat další informace pro implementaci HR Award (Akčního plánu) po získání ocenění. Zkušenosti pro práci s vědci i dalším rozvojem skills.

Na konferenci bylo pozváno sedm řečníků z různých evropských výzkumných nebo finančních institucí, aby ukázali přínosy a dopady, předvedli lepší možnosti školení, profesní rozvoj a řízení talentů a dovedností v příslušných institucích.

(Irsko, Francie, Belgie..)

Účastníky konference byli zástupci univerzit a výzkumných institucí z ČR, Rakouska, Německa, Belgie, Irska, Holandska, Itálie, Slovinska a další)

Účastníci byli, jak z institucí, které ocenění HR Award již získali tak jako MENDELU nebo MUNI, ale i zástupci teprve přistupujících institucí. Problémy s vědeckým potenciálem jsou po celé Evropě v podstatě stejné. Instituce napříč řeší málo výjezdů akademických pracovníků mimo stát působnosti, řeší i např. nejednotné názory v Open Access (otevřeném přístupu k vědeckým výsledkům). Například ve Francii mají omezený Open pro výsledky a poté jen s přihlášením. Toto téma otevírá otázku plagiátorství a copywritu.

JEDNOTLIVÉ BODY WORKSHOPU:

 • Akademický výzkum a inovace.
 • Institucionální strategie pro profesní rozvoj výzkumných pracovníků.
 • Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).
 • Grantová dohoda H2020 (článek 32)/ potřebu přijmout opatření k provádění Evropské charty a kodexu (C & C) ve prospěch všech výzkumných pracovníků a jejich institucí.
 • Nástroj pro implementaci HRS4R (e-tool).
 • OTM-R Policy (Otevřený, transparentní přístup pro přijímání)
 • Nástroje podporující mobilitu výzkumných pracovníků – EURAXESS.
 • HRS4R pozitivní dopady: zkušenost University of Montpellier.
 • Hodnocení kariéry výzkumných pracovníků založené na publikaci Open Access.
 • Otázky týkající se dovedností a řízení talentů v prostředí Open Science, které úzce souvisí s evropským rámcem pro výzkumnou kariéru.
 • Implementace strategie lidských zdrojů (HRS4R).

 

WEBOVÝ ODKAZ NA MATERIÁLY

na odkazu jsou přístupny všechny prezentace a materiály z konference (v AJ)

 

Projekt financování cesty:

Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně,

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175