Kulatý stůl o Směrnici řízení lidských zdrojů

30. 11. 2021 - Tereza Ondráčková

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. zve všechny vedoucí pracovníky ke kulatému stolu na téma nové směrnice Řízení lidských zdrojů.

Na kulatém stolu bude představena nová směrnice rektorky Řízení lidských zdrojů, v níž jsou upraveny např. tvorba ročních osobních plánů a tříletá evaluace akademických pracovníků. Kromě seznámení s novými postupy v řízení zaměstnanců bude na programu i praktický workshop k tvorbě osobních plánů a předávání zpětné vazby, který povede andragog Mgr. David Kryštof, Ph.D.

Kulatý stůl proběhne hybridně (prezenčně i online) v pátek 17. prosince 2021, od 9 do 12 hodin. Registrace bude probíhat do 7. prosince 2021, program najdete zde.