Kulatý stůl s vedoucími pracovníky univerzity

26. 9. 2018 -

Představení řízení lidských zdrojů na MENDELU.

Ve středu 26. 9. 2018 se uskutečnilo první velké setkání se všemi vedoucími pracovníky MENDELU. Akce se konala v budově C, v přednáškové místnosti C01.

Na tomto setkání paní paní prorektorka Janová seznámila pozvané s tím co je HR, co je řízení lidských zdrojů, co nás v těchto oblastech na MENDELU čeká. Co bychom rádi věděli od samotných vedoucích. Informovala o změnách na základě personálního auditu, které budou v platnosti od 1. 1. 2018. Dalšími přednášejícími byli pan Mgr. Eliáš – vedoucí řízení lidských zdrojů a Mgr. Korvasová – manažer řízení lidských zdrojů a garant klíčové aktivity KA1.